Ładowanie…

01.08.2018

  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Aktualizacja ataków w wyprawie Lud Gór – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Aktualizacja ataków w wyprawie Górski Labirynt – Generał 270 + NUS + VAR + ANS + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)