Changelog 21.06.2023

NOWE FUNKCJE: Skórki Budynków: System skórek budynków został gruntownie przerobiony. Stałe skórki powrócą teraz do menu gwiazdy, jeśli zostanie nałożona na nie inna skórka. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Okna budynków nie pozostaną już otwarte podczas przełączenia strefy. Interfejs: Naprawiono błąd powodujący obcinanie liczb powyżej 1 miliona. Tekst: Poprawiono kilka błędów tekstowych.

Changelog 18.04.2023

ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźnik klejnotów na nieotwartych złotych drzwiach kalendarza w wydarzeniu, nie pojawiał się. Sklep: Dodano przygodę „Najazd Wikingów” do sklepu dla Sezonowych Przygód Barbarzyńców. Będzie ona teraz dostępna, jeśli ten sezon przygód nadejdzie ponownie w przyszłości.

Changelog 27.01.2023

NOWE FUNKCJE: Nowy Event: Nowy Event Walentynkowy 2023, został aktywowany! ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Użycie narzędzia „Usuń budynek” nie spowoduje już poważnego spadku wydajności. Specjaliści: Nie można już zmienić składu jednostek u zajętego generała. Tekst: Naprawiono niektóre problemy z tłumaczeniem. Interfejs: Naprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna specjalisty pomiędzy specjalistami podczas skracania o połowę czasu […]

Changelog 10.11.2022

NOWE FUNKCJE: Backend: Ulepszono niektóre technologie w tle. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Przerobiono panel historii handlu, aby wyświetlał prawidłowe dane i zoptymalizowano jego wydajność. Walka: Raport z bitwy ponownie pokazuje prawidłową liczbę punktów życia. Tekst: Naprawiono błąd, który powodował obcinanie liczb powyżej miliona w niektórych językach. Excelsior: Naprawiono błąd, który mógł powodować zacinanie się interfejsu […]

Changelog 07.10.2022

NOWE FUNKCJE: Event Halloween: Zaimplementowano pierwszą wersję Eventu Halloween 2022. Hala Aukcyjna: W Biurze Handlowym wdrożono Salę Podejrzanych Transakcji. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Podświetlanie w oknie talentów, gdy jest ono wymaksowane, jest teraz podobne do tego, jak było we Flashu. Interfejs: Ruchome budynki zostaną podświetlone podczas korzystania z narzędzia przenoszenia. Crash: Naprawiono błąd, który powodował, […]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.