Changelog 12.05.2022

ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Wprowadzono drobne ulepszenia wydajności podczas zbierania przedmiotów kolekcjonerskich. Interfejs: Zmieniono szerokość paska przewijania menu gwiazdy, aby był mniejszy. Interfejs: Przewijanie jest teraz możliwe po najechaniu kursorem na pasek przewijania. Interfejs: Odwrócono kierunek przewijania w oknie handlu podczas wyboru sprzedaży/kupna. Interfejs: Dostosowano rozmiar czcionki w menu gwiazdy, aby cyfry o większej liczbie […]

Changelog 04.05.2022

ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Zoptymalizowana wydajność menu gwiazdy. Wydajność: Zoptymalizowana wydajność wyboru sprzedaży/kupna w oknie handlu: Przerobiono pasek wyszukiwania, aby działał w czasie rzeczywistym, przycisk wyszukiwania został zastąpiony przyciskiem, który czyści pole wyszukiwania. Zawarto poprawki błędów, takie jak nieprawidłowe wyświetlanie pozycji i liczb. Specjalista: Przestraszony odkrywca przynosi teraz odpowiednią ilość łupów. Premie: Użycie premii Bajkowego […]

Changelog 01.04.2022

NOWE FUNKCJE: Event Wielkanocny 2022: Dodano brakujące zasoby do wydarzenia wielkanocnego 2022. ZMIANY I ULEPSZENIA: Premie: Nie można już zastosować drugiej Prestiżowej Premii Dla Przyjaciela, jeśli pierwsza ciągle działa. Event: Naprawiono błąd, który powodował, że nie pojawiał się ekran ładowania obecnie trwającego wydarzenia. Specjaliści: Dokonano dalszych zmian w oknie generałów. Nie powinno już przełączać się […]

Changelog 09.03.2022

ZMIANY I ULEPSZENIA: Poprawiliśmy kolejkę produkcyjną. Ulepszenia obejmują: Poprawiona wydajność kolejki produkcyjnej, zbyt duża ilość produkowanych przedmiotów, nie prowadzi już do awarii. Wyeliminowany czas oczekiwania na operacje takie jak przesuń w górę/w dół, anulowanie produkcji, anulowanie wszystkich produkcji i natychmiastowe zakończenie produkcji. Interfejs użytkownika elementów produkcyjnych jest bardziej przejrzysty. Nieużyteczne elementy zostały ukryte. Po dodaniu […]

Changelog 28.01.2022

NOWE FUNKCJE: Event Walentynkowy 2022: Event Walentynkowy 2022 został wdrożony. ZMIANY I ULEPSZENIA: Premie: Naprawiono błąd, który powodował, że premie z Fabryki Zabawek miały nieprawidłowy czas trwania. Budynki: Poprawiono koszt regeneracji dla Gigantycznej Kuli Ze Śniegiem. Budynki: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe obliczanie czasu odnowienia dla budynków kulturowych. Budynki: Niszczenie budynków nie generuje już wyjątku w […]

Changelog 25.11.2021

NOWE FUNKCJE: Event Świąteczny 2021: Dodano kilka nowych funkcji do Wydarzenia Świątecznego 2021. Należy pamiętać, że są one nadal w fazie testowania. ZMIANY I ULEPSZENIA: Premie: Naprawiono błąd, w wyniku którego prestiżowa premia dla przyjaciela znikała po kilku godzinach . Premie: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Certyfikatom Gildii zwiększenie pojemności gildii. Nagrody: Pokonanie lidera sektora ponownie […]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.