Changelog 27.01.2023

NOWE FUNKCJE: Nowy Event: Nowy Event Walentynkowy 2023, został aktywowany! ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Użycie narzędzia „Usuń budynek” nie spowoduje już poważnego spadku wydajności. Specjaliści: Nie można już zmienić składu jednostek u zajętego generała. Tekst: Naprawiono niektóre problemy z tłumaczeniem. Interfejs: Naprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna specjalisty pomiędzy specjalistami podczas skracania o połowę czasu […]

Changelog 10.11.2022

NOWE FUNKCJE: Backend: Ulepszono niektóre technologie w tle. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Przerobiono panel historii handlu, aby wyświetlał prawidłowe dane i zoptymalizowano jego wydajność. Walka: Raport z bitwy ponownie pokazuje prawidłową liczbę punktów życia. Tekst: Naprawiono błąd, który powodował obcinanie liczb powyżej miliona w niektórych językach. Excelsior: Naprawiono błąd, który mógł powodować zacinanie się interfejsu […]

Changelog 07.10.2022

NOWE FUNKCJE: Event Halloween: Zaimplementowano pierwszą wersję Eventu Halloween 2022. Hala Aukcyjna: W Biurze Handlowym wdrożono Salę Podejrzanych Transakcji. ZMIANY I ULEPSZENIA: Interfejs: Podświetlanie w oknie talentów, gdy jest ono wymaksowane, jest teraz podobne do tego, jak było we Flashu. Interfejs: Ruchome budynki zostaną podświetlone podczas korzystania z narzędzia przenoszenia. Crash: Naprawiono błąd, który powodował, […]

Changelog 14/19.09.2022

ZMIANY I ULEPSZENIA: Obszar z ofertami został powiększony w celu wyświetlenia większej liczby ofert na ekranie. Filtr wyszukiwania wyszukuje teraz podczas pisania. Przyciski zmiany strony zostały usunięte. Nie są już potrzebne, bo nowa lista może obsłużyć wszystkie oferty jednocześnie. ’Odśwież oferty’ przycisk został usunięty. Okno odświeża się teraz automatycznie, dlatego nie ma potrzeby używania przycisku, […]

Changelog 15.07.2022

NOWE FUNKCJE: Czarny Rynek: Przedmioty u Kupca na Czarnym Rynku zostały zaktualizowane. ZMIANY I ULEPSZENIA: Budynek: Naprawiono efekt dźwiękowy w Statule Szalonego Kórlika. Czat: Wprowadzono pewne poprawki do czatu. Czat: Historia czatu gildii została przywrócona. Czat: Ograniczono podświetlanie loga gildii. Czat: Zakładka czatu gildii znika od teraz po rozwiązaniu gildii. Grafika: Naprawiono niektóre kosmetyczne efekty. […]

Changelog 12.05.2022

ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Wprowadzono drobne ulepszenia wydajności podczas zbierania przedmiotów kolekcjonerskich. Interfejs: Zmieniono szerokość paska przewijania menu gwiazdy, aby był mniejszy. Interfejs: Przewijanie jest teraz możliwe po najechaniu kursorem na pasek przewijania. Interfejs: Odwrócono kierunek przewijania w oknie handlu podczas wyboru sprzedaży/kupna. Interfejs: Dostosowano rozmiar czcionki w menu gwiazdy, aby cyfry o większej liczbie […]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.