Changelog 04.07.2024  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Dźwięk: Przywrócono efekty dźwiękowe Statuy Szalonego Królika.
  • Dźwięk: Muzyka z sali koncertowej będzie nadal odtwarzana po ponownym zalogowaniu.
  • Dźwięk: Muzyka z wyspy znajomego nie będzie już odtwarzana po powrocie na wyspę domową.
  • Dźwięk: Muzyka z sali koncertowej nie będzie już odtwarzana podczas wizyty na wyspie znajomego.
  • Dźwięk: Muzyka z sali koncertowej nie będzie już odtwarzana po wyłączeniu wzmocnienia muzyki.
  • Kolonie: Naprawiono problem powodujący, że menu Kolonii nie otwierało się już po próbie przejęcia więcej niż 4 kolonii.
  • Kolonie: Ikony poziomów siły PvP będą teraz wyświetlane poprawnie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.