Aktualizacja 10.07.2024  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Dźwięk: Muzyka w Sali Koncertowej będzie nadal odtwarzana po ponownym zalogowaniu.
  • Dźwięk: Muzyka z wyspy znajomego nie będzie już dalej odtwarzana po powrocie na wyspę macierzystą.
  • Dźwięk: Muzyka z Sali Koncertowej nie będzie już odtwarzana podczas odwiedzania wyspy znajomego.
  • Dźwięk: Muzyka z Sali Koncertowej nie będzie już odtwarzana po wyłączeniu Muzycznego wzmocnienia.
  • Dźwięk: Przywrócono efekt dźwiękowy Statuły Szalonego Królika.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który powodował, że menu kolonii nie otwierało się po próbie przejęcia więcej niż 4 kolonii.
  • Interfejs Użytkownika: Ikony poziomów siły PvP będą teraz wyświetlane poprawnie.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.