02.08.2017

  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).