05.06.2016

  • Aktualizacja bloków w przygodzie Krwawa Maryna
  • Dodano wersje ataków do przygody Krwawa Maryna – Generał 270 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Krwawa Maryna – Generał 270 + MSW z Puszkarzami (wolny drop)