10.10.2019

  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał Gemini + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał Gemini + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał Gemini + Borys + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)