16.04.2019

  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + 250 + Borys + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + 250 + Borys + Vargus + Nusala + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + Borys + Vargus + Nusala + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + 250 + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + 250 + Borys + Vargus + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Mądrości – Generał 270 + Borys + Vargus + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)