16.05.2019

  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Arkebuzerami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Jaś i Małgosia – Generał 270 + MSW + Borys z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Jaś i Małgosia – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Jaś i Małgosia – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności)