17.03.2017

  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (wolny drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (bardzo wolny drop)