18.06.2016

  • Aktualizacja Misji Głównych
  • Aktualizacja Misji Pobocznych
  • Aktualizacja bloków w przygodzie Proch – Generał 270 + MSW z Puszkarzami + Skrytobójca (szybki drop)