23.09.2018

  • Aktualizacja ataków w wyprawie Górski Labirynt (wszystkie wersje)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał 270 + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał 270 + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)