26.09.2018

  • Aktualizacja ataków w wyprawie Lud Gór (wersje z umiejętnościami)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.