26.09.2018

  • Aktualizacja ataków w wyprawie Lud Gór (wersje z umiejętnościami)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)