Aktualizacja 26.09.2018

  • Cel społeczności dla Fazy 1 został zmniejszony z 500 milionów do 350 milionów.
  • Współczynnik konwersji Świece> Ciasto tortowe został zmniejszony z 4: 1 do 2: 1.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Sala Spotkań nie pojawiała się na Wyspie Eventowej.
  • Naprawiono błąd powodujący, że łańcuchy produkcyjne w Sala spotkań nie miały odpowiedniego wpływu na premie.