Aktualizacja 31.08.2021

NOWE FUNKCJE: Nowe Wydarzenie: Podczas tej aktualizacji do gry zostanie wdrożone Wydarzenie Rocznicowe. Wydarzenie rozpocznie się 6 września! ZMIANY I ULEPSZENIA: Budynki: Wybór produkcji Epickich Miejsc Pracy został naprawiony. Tekst: Naprawionych zostało kilka błędów w opisach.

Aktualizacja 18.08.2021

ZMIANY I ULEPSZENIA: Wiadomości: Funkcja masowych wiadomości działa zgodnie z zamierzeniem. Wiadomości: Wiadomości z załącznikami nie mogą być już usuwane, a załącznik musi zostać odebrany. Wiadomości: Czas załadowania skrzynki w grze został skrócony. Menu Gwiazdy: Naprawiono podpowiedzi w menu gwiazdy. Menu Gwiazdy: Odkrywcy w Menu Gwiazdy nie są już wyszarzeni. Menu Gwiazdy: Elementy w Menu […]

Changelog 12.08.2021

ZMIANY I ULEPSZENIA: Poczta: Funkcja masowego odbioru jest ponownie dostępna. Poczta: Wiadomości z załącznikiem nie mogą być już usunięte, a załącznik musi zostać zebrany. Poczta: Poprawiono czas ładowania skrzynki pocztowej. Menu Gwiazdy: Naprawiono kilka błędów graficznych w menu gwiazdy. Menu Gwiazdy: Odkrywcy nie są wyszarzeni, pomimo, że nie można ich już używać. Menu Gwiazdy: Naprawiono […]

Aktualizacja 04.08.2021

ZMIANY I ULEPSZENIA: Wydajność: Poprawiono wydajność interfejsu użytkownika. Wydajność: Naprawiono problem związane ze strefą, który pojawiał się podczas akceptowania książek. Zadanie: Poprawiono wymagania związane z poziomem użytkownika w zadaniu „Złoża Złota”. Interfejs Użytkownika: Ustawienia skalowania interfejsu użytkownika nie będą się już resetować po ponownym uruchomieniu gry. Interfejs Użytkownika: Marszałkowie w trakcie podróży posiadają teraz poprawny […]

Changelog 08.07.2021

ZMIANY I ULEPSZENIA: U191 – Excelsior może być wyciszony = Animacja Excelsiora nie będzie grać muzyki, gdy muzyka jest wyłączona w grze. U198 – Pasek zasobów u góry nie otwiera domu władyki = Kliknięcie paska zasobów u góry ekranu otwiera teraz menu ratusza. U148 – Zmiana nazwy awatara po wybraniu = Naprawiono błąd, który powodował […]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.