Aktualizacja 21.01.2020

NOWE FUNKCJE: Nowe Paczki: Dwie zupełnie nowe Paczki są dostępne u Kupca w kategorii Czarny Rynek. Ulepszenie budynków do 7 poziomu: Do kolejnych budynków dodano możliwość ulepszenia do poziomu 7! ZMIANY I ULEPSZENIA: Aktywacja premii „Ciasteczka z mlekiem” w świątecznej piekarni nie zatrzymuje już produkcji w kopalniach na 1 poziomie.

Aktualizacja 10.12.2019

NOWE FUNKCJE: Wydarzenie Bożonarodzeniowe 2019: Tegoroczne Wydarzenie Bożonarodzeniowe zostanie technicznie wdrożone do gry. Poziom gracza 80: Maksymalny limit poziomu dla graczy wyniesie teraz 80! Ulepszenia budynków do poziomu 7: Niektóre budynki można teraz ulepszyć do poziomu 7! Olejarnia & Olej: Olejarnia została dodana do gry. W przygodach można zdobyć Nasiona Oleiste. Zaawansowany Warsztat Ślusarza: Zaawansowany […]

Aktualizacja 20.11.2019

NOWE FUNKCJE: Miasto Podzielone Jesienią – to nowa przygoda, którą można teraz znaleźć poprzez długie i bardzo długie poszukiwania przygód! Więcej gór na Wyspie Głównej, jest teraz dostosowanych do tego, aby móc je zniszczyć. Zwiększy to dostępną przestrzeń budowlaną! Nowa paczka jest dostępna u kupca w grze w kategorii „Czarny Rynek”! Hołdy dla Excelsiora i […]

Aktualizacja 15.10.2019

NOWE FUNKCJE: Wydarzenie Halloween 2019 zostanie technicznie wdrożone do gry. Introligator z przygody będzie dostępny u Kupca w grze w kategorii Architekt. ZMIANY I ULEPSZENIA: Podczas nakładania skórek na Dom Władyki widoczna będzie poprawna nazwa dla danej skórki. Przedmioty wyprodukowane w czasie, gdy Premia dla Przyjaciela jest aktywna, będą pojawiać się w Menu Gwiazd, zaraz […]

Aktualizacja 03.09.2019

NOWE FUNKCJE: Wydarzenie Rocznicowe 2019 zostanie technicznie zaimplementowane do gry; rozpocznie się 9 września! Została dodana nowa przygoda:„Podzielone miasto w lecie”; Można ją znaleźć dzięki średnim / długim poszukiwaniom od poziomu 36 wzwyż! Do gry dodano nowy hołd: Hołd Dla Edukacji – który można zdobyć poprzez osiągnięcie „Obrona strajkuje”! Do sklepu dodano nowe skórki dla […]

Aktualizacja 30.07.2019

NOWE FUNKCJE: Wspaniały Młyn Wodny jest teraz dostępny w kategorii Architekt u Kupca w grze! Wspaniały hołd dla introligatorów można teraz zdobyć dzięki nowemu osiągnięciu! Hołd dla ogniska domowego można teraz zdobyć dzięki nowemu osiągnięciu! ZMIANY I ULEPSZENIA: Poprawiono działanie Generałów Kwatermistrzów po zastosowaniu premii z Obserwatorium. Komenda czatu „/pomoc” została zaktualizowana w taki sposób, […]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.