Changelog 19.07.2019

  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Budynek: Hołd dla Introligatora został skorygowany (teraz produkuje manuskrypty i nie może być premiowany premiami dla Introligatora).
  • Wydajność: Kolejne optymalizacje gry.
  • Sklep: Gwiednych wykresów nie można już kupić dwukrotnie.
  • Tekst: Zaktualizowano kilka tekstów.