Changelog 20.04.2017

  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Budynek: Usuwanie wyczerpanych kopalni będzie działało tak jak zamierzono.
  • Stabilizacja: Dodano pewne ulepszenia w celu zwiększenia stabilności gry.
  • Interfejs: Dodano informację zwrotną dla gracza podczas zapraszania do przygód.