Ładowanie…

Paczka Cukierków

od poziomu 11


Pochodzenie: Event Halloween 2016


Opis Zwiększa produkcje wszystkich pieców (brąz, żelazo, stal, tytan, platyna) o 2x
Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


Handel: TAK