Paczka Cukierkówod poziomu 1


Pochodzenie: Event Halloween 2016-2023 125
Upiorna Paczka Halloweenowa (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję wszystkich pieców: brąz, żelazo, stal, tytan, platyna o 2x

Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.