Przerwanie Premii

od poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 100 + 100
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 395
Event Świąteczny 2017 120
Event Świąteczny 2016 120
Event Świąteczny 2015 120
Event Świąteczny 2014 120
Event Nocy Letniej 2015 195
Handel: TAK
Efekt: Zatrzymuje wszystkie aktywne premie na budynku

Czas Działania
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.