Przerwanie Premiiod poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 100 + 100
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 395
Event Świąteczny 2014-2023 120
Event Nocy Letniej 2015 195
Handel: TAK
Efekt: Zatrzymuje wszystkie aktywne premie na budynku

Czas Działania Natychmiast
Czas Działania Premia od Przyjaciela Natychmiast
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium Natychmiast


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.