Ładowanie…

Bohaterski Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 27x
  • 2.323 Rekrut [-2.323]
  • 1.462 Ochotnik [-1.462]
  • 565 Konny [-478]
  • 2.537 Łucznik [-2.537]
  • 1.550 Wyborny Łucznik [-1.550]
  • 217 Kusznik
  • 242 Żołnierz [-242]
  • 171 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 11 wysyłamy Generała na obóz 13, Generał zostanie przechwycony przez obóz 11, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 31 wysyłamy Generała na obóz 32, Generał zostanie przechwycony przez obóz 31, po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Dzik, 50 Wilk 1 fala 200 Rekrut,
2 fala 88 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 288R]
G1 2 40 Dzik, 100 Lis 1 fala 102 Ochotnik, 148 Elitarny Żołnierz [straty 102 Och]
G1 3 50 Dzik, 50 Wilk, 50 Lis 1 fala 140 Ochotnik, 110 Elitarny Żołnierz [straty 140 Och]
G1 4 120 Niedźwiedź, 50 Lis 1 fala 50 Łucznik, 150 Wyborny Łucznik
2 fala 200 Rekrut
3 fala 115 Ochotnik, 135 Elitarny Żołnierz [straty 50Ł, 200R, 150WŁ, 115 Och]
G2 5 100 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 128 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty 328R]
G2 6 75 Wilk, 75 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 250 Konny [straty 200Ł]
G2 7 50 Dzik, 100 Przywódca Watahy, Czarny Byk 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 135 Ochotnik, 115 Elitarny Żołnierz [straty 200WŁ, 135 Och]
G3 8 100 Niedźwiedź, 50 Wilk, 30 Lis 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 162 Ochotnik, 88 Elitarny Żołnierz [straty 200WŁ, 162 Och]
G3 9 200 Dzik 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 141 Ochotnik, 109 Elitarny Żołnierz [straty 200WŁ, 141 Och]
G3 10 100 Niedźwiedź, 80 Wilk 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 138 Ochotnik, 112 Elitarny Żołnierz [straty 200WŁ, 138 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 80 Przywódca Watahy, 40 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 155 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty 155R, 200Ł, 200WŁ]
G3 12 80 Niedźwiedź, 80 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty 200Ł, 90 Och]
G3 13 40 Dzik, 60 Lis, 80 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 53 Rekrut, 50 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Kusznik [straty 250Ł, 53R]
G4 14 100 Niedźwiedź, 90 Lis 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 133 Ochotnik, 117 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 200WŁ, 133 Och]
G4 15 50 Dzik, 70 Wilk 1 fala 134 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty 134R]
G4 16 60 Dzik, 140 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 24 Rekrut, 226 Konny [straty 400Ł, 24R]
G4 17 70 Niedźwiedź, 100 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 174 Ochotnik, 76 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 174 Och]
G4 18 100 Niedźwiedź, 50 Lis, 50 Gigant 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 55 Ochotnik, 50 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Kusznik [straty 250Ł, 200WŁ, 55 Och]
G5 19 60 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala 112 Rekrut, 138 Elitarny Żołnierz [straty 112R]
G5 20 120 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 110 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty 110R, 400Ł]
G5 21 40 Kultysta, 160 Tańcząca Dervish 1 fala 54 Łucznik
2 fala 40 Konny, 210 Kusznik [straty 54Ł]
G5 22 60 Kultysta, 90 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala 97 Rekrut, 153 Elitarny Żołnierz [straty 97R]
G5 23 70 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala 200 Konny
2 fala 200 Konny
3 fala 120 Żołnierz, 130 Elitarny Żołnierz [straty 400K, 120Ż]
G6 24 100 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala 79 Rekrut, 171 Elitarny Żołnierz [straty 79R]
G6 25 100 Kultysta, 100 Tańcząca Dervish 1 fala 45 Ochotnik, 205 Kusznik [straty 45 Och]
G6 26 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk, 80 Siewca Pożogi 1 fala 162 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty 162R]
G6 27 80 Kultysta, 80 Siewca Pożogi,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala 200 Rekrut
2 fala 55 Konny, 195 Kusznik [straty 200R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 50 Rekrut, 100 Łucznik, 100 Kusznik [straty 50R, 100Ł]
G7 29 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku,
80 Kapłan Mrocznego Kultu
1 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G7 30 150 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 85 Rekrut, 165 Konny [straty 85R]
G7 31 90 Jeździec Mroku, 80 Tańcząca Dervish 1 fala 33 Łucznik, 217 Kusznik [straty 33Ł]
G7 32 60 Kultysta, 60 Fanatyk,
Bagienna Wiedźma, Mroczny Mag
1 fala 90 Rekrut, 32 Ochotnik, 78 Konny
2 fala 122 Żołnierz, 128 Kusznik [straty 90R, 32 Och, 78K, 122Ż]