Bohaterski Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 27x
  • 2.323 Rekrut [-2.323]
  • 1.462 Ochotnik [-1.462]
  • 565 Konny [-478]
  • 2.537 Łucznik [-2.537]
  • 1.550 Wyborny Łucznik [-1.550]
  • 217 Kusznik
  • 242 Żołnierz [-242]
  • 171 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 11 wysyłamy Generała na obóz 13 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 31 wysyłamy Generała na obóz 32 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 31). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Dzik, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut,
2 fala (250) 88 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty: 288R]
G1 2 40 Dzik, 100 Lis 1 fala (250) 102 Ochotnik, 148 Elitarny Żołnierz [straty: 102 Och]
G1 3 50 Dzik, 50 Wilk, 50 Lis 1 fala (250) 140 Ochotnik, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 140 Och]
G1 4 120 Niedźwiedź, 50 Lis 1 fala (200) 50 Łucznik, 150 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (250) 115 Ochotnik, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 50Ł, 200R, 150WŁ, 115 Och]
G2 5 100 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 128 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 328R]
G2 6 75 Wilk, 75 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 250 Konny [straty: 200Ł]
G2 7 50 Dzik, 100 Przywódca Watahy, Czarny Byk 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 135 Ochotnik, 115 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 135 Och]
G3 8 100 Niedźwiedź, 50 Wilk, 30 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 162 Ochotnik, 88 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 162 Och]
G3 9 200 Dzik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 141 Ochotnik, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 141 Och]
G3 10 100 Niedźwiedź, 80 Wilk 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 138 Ochotnik, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 138 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 80 Przywódca Watahy, 40 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 155 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 155R, 200Ł, 200WŁ]
G3 12 80 Niedźwiedź, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 200Ł, 90 Och]
G3 13 40 Dzik, 60 Lis, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 53 Rekrut, 50 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Kusznik [straty: 250Ł, 53R]
G4 14 100 Niedźwiedź, 90 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 133 Ochotnik, 117 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 200WŁ, 133 Och]
G4 15 50 Dzik, 70 Wilk 1 fala (250) 134 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty: 134R]
G4 16 60 Dzik, 140 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 24 Rekrut, 226 Konny [straty: 400Ł, 24R]
G4 17 70 Niedźwiedź, 100 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 174 Ochotnik, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 174 Och]
G4 18 100 Niedźwiedź, 50 Lis, 50 Gigant 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 55 Ochotnik, 50 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Kusznik
[straty: 250Ł, 200WŁ, 55 Och]
G5 19 60 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (250) 112 Rekrut, 138 Elitarny Żołnierz [straty: 112R]
G5 20 120 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 110 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 110R, 400Ł]
G5 21 40 Kultysta, 160 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 54 Łucznik
2 fala (250) 40 Konny, 210 Kusznik [straty: 54Ł]
G5 22 60 Kultysta, 90 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala (250) 97 Rekrut, 153 Elitarny Żołnierz [straty: 97R]
G5 23 70 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (250) 120 Żołnierz, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 400K, 120Ż]
G6 24 100 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala (250) 79 Rekrut, 171 Elitarny Żołnierz [straty: 79R]
G6 25 100 Kultysta, 100 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 45 Ochotnik, 205 Kusznik [straty: 45 Och]
G6 26 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk, 80 Siewca Pożogi 1 fala (250) 162 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty: 162R]
G6 27 80 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 55 Konny, 195 Kusznik [straty: 200R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (250) 50 Rekrut, 100 Łucznik, 100 Kusznik [straty: 50R, 100Ł]
G7 29 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 156R]
G7 30 150 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 85 Rekrut, 165 Konny [straty: 85R]
G7 31 90 Jeździec Mroku, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 33 Łucznik, 217 Kusznik [straty: 33Ł]
G7 32 60 Kultysta, 60 Fanatyk, Bagienna Wiedźma, Mroczny Mag 1 fala (200) 90 Rekrut, 32 Ochotnik, 78 Konny
2 fala (250) 122 Żołnierz, 128 Kusznik [straty: 90R, 32 Och, 78K, 122Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.