Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał 200 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 31x
  • 5.152 Rekrut [-5.152]
  • 1.473 Ochotnik [-1.473]
  • 187 Konny [-70]
  • 2.731 Łucznik [-2.731]
  • 200 Wyborny Łucznik [-200]
  • 117 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 175 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 13 Rekrut, 187 Konny [straty 213R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 95 Rekrut, 30 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Puszkarz [straty 295R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty 108R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 49 Rekrut, 100 Konny, 51 Puszkarz [straty 249R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala 97 Ochotnik, 103 Puszkarz [straty 97 Och]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny [straty 75R, 200Ł]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 94 Ochotnik, 106 Puszkarz [straty 200Ł, 94 Och]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 105 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty 200Ł, 105 Och]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 155 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Puszkarz [straty 355R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 77 Ochotnik, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Kusznik [straty 240Ł, 77 Och]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 80 Ochotnik, 120 Konny [straty 200Ł, 80 Och]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 144 Rekrut, 56 Konny [straty 344R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty 275R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Puszkarz [straty 286R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala 200 Łucznik
2 fala 146 Ochotnik, 54 Puszkarz [straty 200Ł, 146 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala 200 Rekrut
2 fala 66 Ochotnik, 40 Łucznik, 94 Puszkarz [straty 200R, 40Ł, 66 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala 200 Rekrut
2 fala 72 Rekrut, 128 Puszkarz [straty 272R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 128 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 71 Puszkarz [straty 200Ł, 128 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 139 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Puszkarz [straty 200Ł, 139 Och]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 94 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty 200R, 94 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 114 Ochotnik, 86 Puszkarz [straty 200Ł, 114 Och]
G6 22 190 Dzik 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 100 Rekrut, 100 Puszkarz [straty 100R, 200WŁ]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 111 Ochotnik, 89 Puszkarz [straty 400Ł, 111 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 124 Rekrut, 76 Puszkarz [straty 200Ł, 124R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala 200 Rekrut
2 fala 30 Rekrut, 170 Puszkarz [straty 230R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 31 Rekrut, 51 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Kusznik [straty 31R, 251Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty 117R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 65 Puszkarz [straty 264R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala 147 Ochotnik, 53 Puszkarz [straty 147 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 70 Rekrut, 50 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty 70R, 50 Och]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 130 Rekrut, 13 Ochotnik, 57 Puszkarz [straty 130R, 13 Och]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala 130 Rekrut, 70 Konny
2 fala 140 Rekrut, 12 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Puszkarz [straty 270R, 70K, 12 Och]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Puszkarz [straty 104R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 41 Rekrut, 110 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 48 Puszkarz [straty 241R]
G9 35 200 Oprych 1 fala 200 Rekrut
2 fala 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty 320R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala 200 Rekrut
2 fala 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty 279R]