Synowie Małego Krawca – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 31x
  • 5.152 Rekrut [-5.152]
  • 1.473 Ochotnik [-1.473]
  • 187 Konny [-70]
  • 2.731 Łucznik [-2.731]
  • 200 Wyborny Łucznik [-200]
  • 117 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 175 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 13 Rekrut, 187 Konny [straty: 213R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 95 Rekrut, 30 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Puszkarz [straty: 295R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (200) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 108R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 49 Rekrut, 100 Konny, 51 Puszkarz [straty: 249R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (200) 97 Ochotnik, 103 Puszkarz [straty: 97 Och]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny [straty: 75R, 200Ł]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 94 Ochotnik, 106 Puszkarz [straty: 200Ł, 94 Och]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 105 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty: 200Ł, 105 Och]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 155 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Puszkarz [straty: 355R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 77 Ochotnik, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 240Ł, 77 Och]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 80 Ochotnik, 120 Konny [straty: 200Ł, 80 Och]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 144 Rekrut, 56 Konny [straty: 344R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty: 275R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Puszkarz [straty: 286R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 146 Ochotnik, 54 Puszkarz [straty: 200Ł, 146 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 66 Ochotnik, 40 Łucznik, 94 Puszkarz [straty: 200R, 40Ł, 66 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 72 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 272R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 128 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 71 Puszkarz [straty: 200Ł, 128 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 139 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Puszkarz [straty: 200Ł, 139 Och]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 94 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 200R, 94 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 114 Ochotnik, 86 Puszkarz [straty: 200Ł, 114 Och]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 100 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 100R, 200WŁ]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 111 Ochotnik, 89 Puszkarz [straty: 400Ł, 111 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 124 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 200Ł, 124R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 30 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 230R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 31 Rekrut, 51 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Kusznik [straty: 31R, 251Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (200) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 117R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 65 Puszkarz [straty: 264R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (200) 147 Ochotnik, 53 Puszkarz [straty: 147 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (200) 70 Rekrut, 50 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Puszkarz [straty: 70R, 50 Och]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (200) 130 Rekrut, 13 Ochotnik, 57 Puszkarz [straty: 130R, 13 Och]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (200) 130 Rekrut, 70 Konny
2 fala (200) 140 Rekrut, 12 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Puszkarz
[straty: 270R, 70K, 12 Och]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (200) 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Puszkarz [straty: 104R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 41 Rekrut, 110 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 48 Puszkarz [straty: 241R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 320R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 279R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.