Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 21x
  • 4.526 Rekrut [-4.526]
  • 1.768 Ochotnik [-1.768]
  • 154 Konny
  • 2.256 Łucznik [-2.256]
  • 193 Kusznik
  • 179 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 20 Kusznik [straty 99R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala 113 Ochotnik, 30 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty 113 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty 120R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 81 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 68 Kusznik [straty 81 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala 127 Ochotnik, 123 Elitarny Żołnierz [straty 127 Och]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty 295R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 175 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty 175R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 52 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Kusznik [straty 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 135 Rekrut, 115 Kusznik [straty 335R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 87 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty 240Ł, 87R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 117 Rekrut, 133 Konny [straty 117R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 106 Rekrut, 144 Konny [straty 306R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Kusznik [straty 256R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 87 Rekrut, 163 Elitarny Żołnierz [straty 287R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala 200 Łucznik
2 fala 151 Ochotnik, 99 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 151 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala 167 Ochotnik, 83 Elitarny Żołnierz [straty 167 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala 200 Rekrut
2 fala 71 Rekrut, 179 Elitarny Żołnierz [straty 271R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 98 Ochotnik, 152 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 98 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 156R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Kusznik [straty 323R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 103 Ochotnik, 60 Konny, 87 Kusznik [straty 200Ł, 103 Och]
G6 22 190 Dzik 1 fala 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala 207 Rekrut, 43 Elitarny Żołnierz [straty 307R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 106 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty 400Ł, 106 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 173 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Kusznik [straty 373R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala 155 Ochotnik, 95 Elitarny Żołnierz [straty 155 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala 200 Rekrut
2 fala 29 Rekrut, 60 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Kusznik [straty 229R, 60Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 149 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz [straty 149R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 92 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 87 Kusznik [straty 92 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala 110 Ochotnik, 16 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty 16Ł, 110 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 115 Ochotnik, 135 Elitarny Żołnierz [straty 115 Och]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 188 Rekrut, 62 Elitarny Żołnierz [straty 182R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 118 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Kusznik [straty 318R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 89 Rekrut, 161 Elitarny Żołnierz [straty 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala 71 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 68 Kusznik [straty 71 Och]
G9 35 200 Oprych 1 fala 123 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Kusznik [straty 123 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala 156 Ochotnik, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156 Och]