Synowie Małego Krawca – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 21x
  • 4.526 Rekrut [-4.526]
  • 1.768 Ochotnik [-1.768]
  • 154 Konny
  • 2.256 Łucznik [-2.256]
  • 193 Kusznik
  • 179 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (250) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 20 Kusznik [straty: 99R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (250) 113 Ochotnik, 30 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 113 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (250) 81 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 68 Kusznik [straty: 81 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (250) 127 Ochotnik, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 127 Och]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 295R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 175 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 175R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 52 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Kusznik [straty: 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 135 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 335R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 87 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 240Ł, 87R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 117 Rekrut, 133 Konny [straty: 117R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 106 Rekrut, 144 Konny [straty: 306R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Kusznik [straty: 256R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 87 Rekrut, 163 Elitarny Żołnierz [straty: 287R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 151 Ochotnik, 99 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 151 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (250) 167 Ochotnik, 83 Elitarny Żołnierz [straty: 167 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 71 Rekrut, 179 Elitarny Żołnierz [straty: 271R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 98 Ochotnik, 152 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 98 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 156R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Kusznik [straty: 323R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 103 Ochotnik, 60 Konny, 87 Kusznik [straty: 200Ł, 103 Och]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (250) 207 Rekrut, 43 Elitarny Żołnierz [straty: 307R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 106 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 400Ł, 106 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 173 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Kusznik [straty: 373R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (250) 155 Ochotnik, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 155 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 29 Rekrut, 60 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Kusznik [straty: 229R, 60Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 149 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz [straty: 149R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 92 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 87 Kusznik [straty: 92 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (250) 110 Ochotnik, 16 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty: 16Ł, 110 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (250) 115 Ochotnik, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 115 Och]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 188 Rekrut, 62 Elitarny Żołnierz [straty: 182R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 118 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Kusznik [straty: 318R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (250) 89 Rekrut, 161 Elitarny Żołnierz [straty: 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 71 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 68 Kusznik [straty: 71 Och]
G9 35 200 Oprych 1 fala (250) 123 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Kusznik [straty: 123 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (250) 156 Ochotnik, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 156 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.