Ładowanie…

Synowie Małego Krawca – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 15x
 • 3.438 Rekrut [-3.438]
 • 1.813 Ochotnik [-1.813]
 • 138 Konny
 • 1.910 Łucznik [-1.910]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 157 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 163 Puszkarz
 • 5x 8x
 • 2.313 Rekrut [-2.313]
 • 867 Ochotnik [-867]
 • 200 Konny [-30]
 • 1.410 Łucznik [-1.410]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 157 Kusznik
 • 190 Żołnierz [-79]
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 21 Puszkarz [straty 99R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala 108 Ochotnik, 30 Konny, 112 Puszkarz [straty 108 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 87 Rekrut, 163 Puszkarz [straty 87R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 73 Puszkarz [straty 76 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty 135R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala 155 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty 155 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 141 Rekrut, 109 Puszkarz [straty 141R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 52 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Kusznik [straty 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala 156 Ochotnik, 94 Puszkarz [straty 156 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 129 Rekrut, 121 Puszkarz [straty 200WŁ, 129R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala 200 Łucznik
2 fala 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty 111R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty 324R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 135 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty 135 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala 199 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz [straty 199R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala 200 Łucznik
2 fala 114 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz 135 Puszkarz [straty 200Ł, 114 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala 128 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty 128 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala 137 Rekrut, 113 Puszkarz [straty 137R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala 200 Łucznik
2 fala 107 Ochotnik, 143 Puszkarz [straty 107 Och, 200Ł]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala 170 Łucznik
2 fala 134 Rekrut, 116 Puszkarz [straty 170Ł, 134R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 124 Rekrut, 126 Puszkarz [straty 324R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 149 Rekrut, 101 Puszkarz [straty 200Ł, 149R]
G6 22 190 Dzik 1 fala 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty 221R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 108 Ochotnik, 142 Puszkarz [straty 400Ł, 108 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 155 Rekrut, 95 Puszkarz [straty 355R]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala 153 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty 153 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala 179 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Puszkarz [straty 179 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty 98R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 89 Puszkarz [straty 90 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala 102 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty 102 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 120 Rekrut, 130 Puszkarz [straty 120R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 111 Rekrut, 139 Puszkarz [straty 111R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 108 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Puszkarz [straty 308R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala 69 Ochotnik, 110 Konny, 71 Puszkarz [straty 69 Och]
G9 35 200 Oprych 1 fala 116 Ochotnik, 134 Puszkarz [straty 116 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala 115 Rekrut, 17 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty 115R, 17 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał z Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy ten dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala 52 Rekrut, 40 Łucznik, 157 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala 129 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy dwóch Weteranów, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala 107 Ochotnik, 143 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala 108 Ochotnik, 142 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Weterana na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27 (zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala 79 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 80 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala 115 Rekrut, 17 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 36.