Synowie Małego Krawca – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 15x
 • 3.438 Rekrut [-3.438]
 • 1.813 Ochotnik [-1.813]
 • 138 Konny
 • 1.910 Łucznik [-1.910]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 157 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 163 Puszkarz
 • 5x 8x
 • 2.313 Rekrut [-2.313]
 • 867 Ochotnik [-867]
 • 200 Konny [-30]
 • 1.410 Łucznik [-1.410]
 • 200 Wyborny Łucznik [-200]
 • 157 Kusznik
 • 190 Żołnierz [-79]
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (250) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 21 Puszkarz [straty: 99R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (250) 108 Ochotnik, 30 Konny, 112 Puszkarz [straty: 108 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (250) 87 Rekrut, 163 Puszkarz [straty: 87R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (250) 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 73 Puszkarz [straty: 76 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (250) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 135R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (250) 155 Ochotnik, 95 Puszkarz [straty: 155 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 141 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 141R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 52 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Kusznik [straty: 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (250) 156 Ochotnik, 94 Puszkarz [straty: 156 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 129 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 200WŁ, 129R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 111R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty: 324R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (250) 135 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 135 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (250) 199 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz [straty: 199R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 114 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz 135 Puszkarz [straty: 200Ł, 114 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (250) 128 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 128 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (250) 137 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 137R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 107 Ochotnik, 143 Puszkarz [straty: 107 Och, 200Ł]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 170 Łucznik
2 fala (250) 134 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 170Ł, 134R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 124 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 324R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 149 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 200Ł, 149R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (250) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty: 221R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 108 Ochotnik, 142 Puszkarz [straty: 400Ł, 108 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 155 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 355R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (250) 153 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty: 153 Och]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (250) 179 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Puszkarz [straty: 179 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty: 98R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 89 Puszkarz [straty: 90 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (250) 102 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty: 102 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 120R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 111 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 111R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 108 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Puszkarz [straty: 308R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (250) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty: 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 69 Ochotnik, 110 Konny, 71 Puszkarz [straty: 69 Och]
G9 35 200 Oprych 1 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Puszkarz [straty: 116 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (250) 115 Rekrut, 17 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty: 115R, 17 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (250) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 52 Rekrut, 40 Łucznik, 157 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 129 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy dwóch Weteranów, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 107 Ochotnik, 143 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (250) 108 Ochotnik, 142 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Weterana na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27 (zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (250) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 79 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 80 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 115 Rekrut, 17 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.