Ładowanie…

Zdradzony Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 24x
  • 3.264 Rekrut [-3.264]
  • 1.433 Ochotnik [-1.433]
  • 570 Konny [-320]
  • 2.215 Łucznik [-2.215]
  • 600 Wyborny Łucznik [-600]
  • 250 Kusznik
  • 425 Żołnierz [-425]
  • 210 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6, Generał zostanie przechwycony przez obóz 4, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26, po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala 138 Ochotnik, 112 Elitarny Żołnierz [straty 138 Och]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala 215 Łucznik, 35 Kusznik [straty 215Ł]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 175 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty 175R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 128 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 128R]
G1 5 180 Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 138 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 138R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Łucznik
3 fala 129 Ochotnik, 121 Elitarny Żołnierz [straty 400Ł, 129 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 24 Rekrut, 226 Konny [straty 224R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 119 Rekrut, 131 Elitarny Żołnierz [straty 119R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala 78 Ochotnik, 95 Konny, 77 Kusznik [straty 78 Och]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala 200 Rekrut
2 fala 122 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty 200R, 122 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala 200 Rekrut
2 fala 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Kusznik [straty 283R]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala 200 Rekrut
2 fala 186 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty 386R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala 86 Ochotnik, 164 Elitarny Żołnierz [straty 86 Och]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 100 Ochotnik, 150 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 100 Och]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 71 Ochotnik, 179 Kusznik [straty 200Ł, 71 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala 111 Rekrut, 139 Elitarny Żołnierz [straty 111R]
G4 17 200 Oprych 1 fala 125 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty 124 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala 40 Rekrut, 210 Elitarny Żołnierz [straty 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 113 Ochotnik, 137 Elitarny Żołnierz [straty 113 Och]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 113 Ochotnik, 137 Elitarny Żołnierz [straty 113 Och]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala 142 Ochotnik, 108 Kusznik [straty 142 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 170 Konny
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 110 Rekrut
4 fala 155 Żołnierz, 95 Elitarny Żołnierz [straty 170K, 200WŁ, 110R, 155Ż]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty 147R]
G5 24 100 Gigant 1 fala 250 Kusznik [straty 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 150 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 150R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala 200 Łucznik
2 fala 132 Ochotnik, 118 Elitarny Żołnierz [straty 200Ł, 132 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala 153 Rekrut, 97 Elitarny Żołnierz [straty 153R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala 150 Konny
2 fala 115 Żołnierz, 135 Elitarny Żołnierz [straty 150K, 115Ż]
G6 29 230 Oprych 1 fala 200 Rekrut
2 fala 161 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Kusznik [straty 361R]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 53 Rekrut, 145 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 51 Kusznik [straty 200WŁ, 53R]
G6 31 280 Łowca 1 fala 86 Rekrut
2 fala 250 Konny [straty 86R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala 200 Łucznik
2 fala 85 Ochotnik, 110 Konny, 55 Kusznik [straty 200Ł, 85 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Wyborny Łucznik
3 fala 200 Rekrut
4 fala 155 Żołnierz, 95 Elitarny Żołnierz [straty 400R, 200WŁ, 155Ż]