Zdradzony Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 24x
  • 3.264 Rekrut [-3.264]
  • 1.433 Ochotnik [-1.433]
  • 570 Konny [-320]
  • 2.215 Łucznik [-2.215]
  • 600 Wyborny Łucznik [-600]
  • 250 Kusznik
  • 425 Żołnierz [-425]
  • 210 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 26). Po wygranej walce wycofujmy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Lis, 80 Dzik 1 fala (250) 138 Ochotnik, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 138 Och]
G1 2 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (250) 215 Łucznik, 35 Kusznik [straty: 215Ł]
G1 3 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 175 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 175R, 200Ł]
G1 4 80 Wilk, 110 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 128 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 128R]
G1 5 180 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 138 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 138R]
G1 6 70 Lis, 90 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 129 Ochotnik, 121 Elitarny Żołnierz [straty: 400Ł, 129 Och]
G2 7 120 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 24 Rekrut, 226 Konny [straty: 224R]
G2 8 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (250) 119 Rekrut, 131 Elitarny Żołnierz [straty: 119R]
G2 9 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (250) 78 Ochotnik, 95 Konny, 77 Kusznik [straty: 78 Och]
G2 10 79 Łowca, 120 Oprych, Asasyn 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 122 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 122 Och]
G3 11 70 Niedźwiedź, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Kusznik [straty: 283R]
G3 12 70 Przywódca Watahy, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 186 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 386R]
G3 13 80 Lis, 30 Niedźwiedź 1 fala (250) 86 Ochotnik, 164 Elitarny Żołnierz [straty: 86 Och]
G3 14 50 Lis, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 100 Ochotnik, 150 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 100 Och]
G3 15 60 Niedźwiedź, 40 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 71 Ochotnik, 179 Kusznik [straty: 200Ł, 71 Och]
G4 16 90 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (250) 111 Rekrut, 139 Elitarny Żołnierz [straty: 111R]
G4 17 200 Oprych 1 fala (250) 125 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 124 Och]
G4 18 200 Pies Strażniczy 1 fala (250) 40 Rekrut, 210 Elitarny Żołnierz [straty: 40R]
G4 19 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (250) 113 Ochotnik, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 113 Och]
G4 20 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 113 Ochotnik, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 113 Och]
G4 21 40 Łotr, 180 Oprych 1 fala (250) 142 Ochotnik, 108 Kusznik [straty: 142 Och]
G4 22 120 Łowca, 139 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (200) 170 Konny
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 110 Rekrut
4 fala (250) 155 Żołnierz, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 170K, 200WŁ, 110R, 155Ż]
G5 23 100 Wilk, 50 Gigant 1 fala (250) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Kusznik [straty: 147R]
G5 24 100 Gigant 1 fala (250) 250 Kusznik [straty: 0]
G5 25 90 Wilk, 110 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 150 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 150R]
G5 26 120 Dzik, 60 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 132 Ochotnik, 118 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 132 Och]
G5 27 140 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (250) 153 Rekrut, 97 Elitarny Żołnierz [straty: 153R]
G5 28 110 Łowca, 130 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (200) 150 Konny
2 fala (250) 115 Żołnierz, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 150K, 115Ż]
G6 29 230 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 161 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Kusznik [straty: 361R]
G6 30 120 Łowca, 160 Oprych 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 53 Rekrut, 145 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 51 Kusznik [straty: 200WŁ, 53R]
G6 31 280 Łowca 1 fala (200) 86 Rekrut
2 fala (250) 250 Konny [straty: 86R]
G6 32 90 Łowca, 190 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 85 Ochotnik, 110 Konny, 55 Kusznik [straty: 200Ł, 85 Och]
G6 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Chciwy Karczmarz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (250) 155 Żołnierz, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 400R, 200WŁ, 155Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.