Ładowanie…

Dzieci Sawanny – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 15x
  • 3.556 Rekrut [-3.556]
  • 200 Ochotnik [-200]
  • 760 Konny [-578]
  • 133 Wyborny Łucznik
  • 150 Żołnierz
Atakując obóz 20, wysyłamy Generała na obóz 21. Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 20. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala 84 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Konny [straty 84R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty 82R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala 190 Rekrut
2 fala 7 Rekrut, 83 Żołnierz, 110 Konny [straty 197R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 138 Konny [straty 61R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala 158 Rekrut
2 fala 12 Rekrut, 110 Konny, 78 Żołnierz [straty 170R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 116 Konny [straty 83R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty 82R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala 168 Rekrut, 32 Żołnierz [straty 168R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala 200 Rekrut
2 fala 50 Rekrut, 150 Żołnierz [straty 250R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala 158 Konny
2 fala 108 Rekrut, 1 Żołnierz, 91 Wyborny Łucznik [straty 108R, 158K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 146 Konny [straty 53R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala 143 Konny
2 fala 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 132 Wyborny Łucznik [straty 67 Och, 143K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala 79 Rekrut, 121 Żołnierz [straty 79R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Konny [straty 51R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala 85 Rekrut, 65 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty 85R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty 152R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala 50 Rekrut
2 fala 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty 202R]
G3 18 150 Oprych 1 fala 200 Rekrut
2 fala 56 Rekrut, 144 Żołnierz [straty 256R]
G3 19 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 26 Rekrut, 1 Żołnierz, 173 Konny [straty 226R]
G3 20 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala 110 Rekrut
2 fala 99 Rekrut, 1 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik [straty 209R]
G3 21 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala 134 Konny
2 fala 66 Ochotnik, 1 Żołnierz, 133 Wyborny Łucznik [straty 66 Och, 134K]
G4 22 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala 85 Rekrut, 65 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty 85R]
G4 23 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala 50 Rekrut
2 fala 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty 202R]
G4 24 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Konny [straty 51R]
G4 25 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala 143 Konny
2 fala 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 132 Wyborny Łucznik [straty 67 Och, 143K]
G5 26 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 17 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny [straty 217R]
G5 27 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala 130 Rekrut
2 fala 88 Rekrut, 112 Żołnierz [straty 218R]
G5 28 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty 82R]
G5 29 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala 103 Rekrut, 97 Żołnierz [straty 103R]