Dzieci Sawanny – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 15x
  • 3.556 Rekrut [-3.556]
  • 200 Ochotnik [-200]
  • 760 Konny [-578]
  • 133 Wyborny Łucznik
  • 150 Żołnierz
Atakując obóz 20, wysyłamy Generała na obóz 21. Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 20. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 84 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Konny [straty: 84R]
G1 2 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (200) 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty: 82R]
G1 3 2 śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 190 Rekrut
2 fala (200) 7 Rekrut, 83 Żołnierz, 110 Konny [straty: 197R]
G1 4 100 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (200) 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 138 Konny [straty: 61R]
G1 5 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 158 Rekrut
2 fala (200) 12 Rekrut, 110 Konny, 78 Żołnierz [straty: 170R]
G1 6 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 116 Konny [straty: 83R]
G1 7 100 Łotrzyk, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty: 82R]
G1 8 50 Łotr, 60 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 168 Rekrut, 32 Żołnierz [straty: 168R]
G1 9 100 Łotr, 40 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 250R]
G1 10 Żelaznozębny, 50 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 158 Konny
2 fala (200) 108 Rekrut, 1 Żołnierz, 91 Wyborny Łucznik [straty: 108R, 158K]
G2 11 50 Oprych, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 146 Konny [straty: 53R]
G2 12 Żelaznozębny, 60 Łowca, 60 Oprych, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 143 Konny
2 fala (200) 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 132 Wyborny Łucznik [straty: 67 Och, 143K]
G2 13 50 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 79 Rekrut, 121 Żołnierz [straty: 79R]
G2 14 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Konny [straty: 51R]
G2 15 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 85 Rekrut, 65 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty: 85R]
G2 16 55 Łowca, 55 Oprych, 55 Pies Strażniczy 1 fala (200) 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty: 152R]
G2 17 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (200) 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty: 202R]
G3 18 150 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 56 Rekrut, 144 Żołnierz [straty: 256R]
G3 19 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 26 Rekrut, 1 Żołnierz, 173 Konny [straty: 226R]
G3 20 100 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (200) 99 Rekrut, 1 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik [straty: 209R]
G3 21 Chuck, 70 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 134 Konny
2 fala (200) 66 Ochotnik, 1 Żołnierz, 133 Wyborny Łucznik [straty: 66 Och, 134K]
G4 22 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 85 Rekrut, 65 Konny, 50 Wyborny Łucznik [straty: 85R]
G4 23 2 Jednooki Bert, Śmierdziel, 50 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (200) 152 Rekrut, 48 Żołnierz [straty: 202R]
G4 24 50 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Konny [straty: 51R]
G4 25 Żelaznozębny, 60 Oprych, 60 Łowca, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 143 Konny
2 fala (200) 67 Ochotnik, 1 Żołnierz, 132 Wyborny Łucznik [straty: 67 Och, 143K]
G5 26 2 Śmierdziel, 100 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 17 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny [straty: 217R]
G5 27 Jednooki Bert, 80 Miotacz Kamieni, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (200) 130 Rekrut
2 fala (200) 88 Rekrut, 112 Żołnierz [straty: 218R]
G5 28 80 Łowca, 80 Pies Strażniczy 1 fala (200) 82 Rekrut, 118 Żołnierz [straty: 82R]
G5 29 Jednooki Bert, Śmierdziel, 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy 1 fala (200) 103 Rekrut, 97 Żołnierz [straty: 103R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.