Ładowanie…

Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 372 Rekrut [-372]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 35 Wyborny Łucznik
  • 198 Żołnierz [-18]
  • 337 Rekrut [-337]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 35 Wyborny Łucznik
  • 198 Żołnierz [-18]


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 250 Konny [straty 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty 5R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty 5R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 45 Rekrut, 100 Żołnierz [straty 45R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku,
33 Kapłan Mrocznego Kultu
1 fala 52 Rekrut, 198 Żołnierz [straty 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 185 Konny, 24 Wyborny Łucznik [straty 40R]
G3 8 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala 35 Rekrut, 1 Żołnierz, 214 Konny [straty 35R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala 105 Rekrut, 145 Żołnierz [straty 105R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma,
99 Kapłan Mrocznego Kultu
1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 70 Rekrut, 18 Żołnierz, 127 Konny, 35 Wyborny Łucznik [straty 85R, 133Ł, 18Ż]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 8

Z Gb (189 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (105 Rekrut, 145 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 9.