Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 372 Rekrut [-372]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 35 Wyborny Łucznik
  • 198 Żołnierz [-18]
  • 337 Rekrut [-337]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 35 Wyborny Łucznik
  • 198 Żołnierz [-18]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (250) 45 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 45R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 52 Rekrut, 198 Żołnierz [straty: 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala (250) 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 185 Konny, 24 Wyborny Łucznik [straty: 40R]
G3 8 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (250) 35 Rekrut, 1 Żołnierz, 214 Konny [straty: 35R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 105 Rekrut, 145 Żołnierz [straty: 105R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (250) 70 Rekrut, 18 Żołnierz, 127 Konny, 35 Wyborny Łucznik [straty: 85R, 133Ł, 18Ż]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 8

Z Gb (196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 105 Rekrut, 145 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 9.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.