Ładowanie…

Na Końskim Grzbiecie – Generał Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 366 Rekrut [-366]
  • 154 Konny
  • 158 Kusznik
  • 133 Elitarny Żołnierz
  • 128 Puszkarz
  • 243 Rekrut [-243]
  • 154 Konny
  • 158 Kusznik
  • 133 Elitarny Żołnierz
  • 109 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 22R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (VAR) 51 Rekrut, 129 Konny [straty: 51R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 110R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 154 Konny [straty: 26R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 20R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Łucznik Konny 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 130 Konny [straty: 50R]
G3 7 60 Nomada, 75 Łucznik Konny 1 fala (VAR) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Kusznik [straty: 49R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Kusznik [straty: 21R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (ANS) 17 Rekrut, 133 Elitarny Żołnierz [straty: 17R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (49 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (22 Elitarny Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.