Na Końskim Grzbiecie – Generał Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 366 Rekrut [-366]
 • 154 Konny
 • 158 Kusznik
 • 133 Elitarny Żołnierz
 • 128 Puszkarz
 • 2x
 • 243 Rekrut [-243]
 • 154 Konny
 • 158 Kusznik
 • 133 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (ANS) 22 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 22R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (VAR) 51 Rekrut, 129 Konny [straty: 51R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 110R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 154 Konny [straty: 26R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 20R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Konny Łucznik 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 130 Konny [straty: 50R]
G3 7 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (VAR) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Kusznik [straty: 49R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Kusznik [straty: 21R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (ANS) 17 Rekrut, 133 Elitarny Żołnierz [straty: 17R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (49 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (22 Elitarny Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.