Ładowanie…

Proch – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 28x
  • 5.617 Rekrut [-5.617]
  • 152 Ochotnik [-152]
  • 355 Konny [-180]
  • 260 Łucznik [-260]
  • 185 Kusznik
  • 25 Żołnierz [-25]
  • 136 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala 101 Rekrut, 37 Elitarny Żołnierz, 62 Konny [straty 101R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala 70 Rekrut, 130 Konny [straty 69R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala 142 Rekrut, 58 Elitarny Żołnierz [straty 141R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala 170 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz [straty 169R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala 60 Konny
2 fala 77 Rekrut, 55 Elitarny Żołnierz, 68 Konny [straty 60K, 77R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala 106 Rekrut, 94 Konny [straty 105R, 20K]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala 52 Rekrut, 148 Konny [straty 51R, 70K]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala 90 Łucznik
2 fala 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny [straty 90Ł, 48R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala 100 Łucznik
2 fala 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny [straty 100Ł, 49R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala 30 Konny, 70 Łucznik
2 fala 55 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz, 60 Konny [straty 30K, 70Ł, 55R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala 122 Rekrut
2 fala 75 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty 197R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala 62 Rekrut, 8 Żołnierz, 100 Konny, 30 Kusznik [straty 62R, 8Ż]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala 155 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz [straty 155R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala 50 Rekrut
2 fala 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 29 Kusznik [straty 120R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 60 Rekrut
2 fala 54 Ochotnik, 3 Żołnierz, 70 Konny, 70 Kusznik [straty 60R, 54 Och, 3Ż]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala 112 Rekrut
2 fala 113 Rekrut, 87 Elitarny Żołnierz [straty 225R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 64 Rekrut, 80 Konny, 56 Kusznik [straty 264R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala 60 Rekrut
2 fala 115 Rekrut, 85 Konny [straty 175R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Rekrut
3 fala 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty 423R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 48 Kusznik [straty 251R]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz ,165 Konny [straty 234R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala 165 Rekrut
2 fala 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Kusznik [straty 256R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala 200 Rekrut
2 fala 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty 238R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 65 Rekrut
2 fala 74 Rekrut, 2 Żołnierz, 80 Konny, 44 Kusznik [straty 139R, 2Ż]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala 50 Ochotnik, 10 Żołnierz, 111 Konny, 29 Kusznik [straty 50 Och, 10Ż]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 65 Rekrut
2 fala 48 Ochotnik, 2 Żołnierz, 97 Konny, 53 Kusznik [straty 65R, 48 Och, 2Ż]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 200 Rekrut
2 fala 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty 239R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 200 Rekrut
2 fala 48 Rekrut, 100 Konny, 52 Kusznik [straty 248R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 68 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty 268R]
G7 30 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Kusznik [straty 46R]
G7 31 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty 62R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 200 Rekrut
3 fala 23 Rekut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty 423R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala 200 Rerkut
2 fala 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty 238R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 70 Rekrut, 70 Konny, 60 Kusznik [straty 70R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 94 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty 294R]