Proch – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami




POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 28x
  • 5.643 Rekrut [-5.643]
  • 184 Ochotnik [-184]
  • 351 Konny [-180]
  • 262 Łucznik [-262]
  • 154 Kusznik
  • 122 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (200) 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 62 Konny, 43 Kusznik [straty: 94R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (200) 79 Rekrut, 121 Konny [straty: 79R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (200) 144 Rekrut, 56 Elitarny Żołnierz [straty: 144R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (200) 170 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz [straty: 170R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (200) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Konny [straty: 60K, 53R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 113 Rekrut, 87 Konny [straty: 113R, 20K]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 53 Rekrut, 147 Konny [straty: 53R, 70K]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (200) 92 Łucznik
2 fala (200) 52 Rekrut, 148 Konny [straty: 92Ł, 52R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Konny [straty: 100Ł, 47R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (200) 30 Konny, 70 Łucznik
2 fala (200) 45 Rekrut, 155 Konny [straty: 30K, 70Ł, 45R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (200) 125 Rekrut
2 fala (200) 78 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 203R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (200) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 30 Kusznik [straty: 89R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (200) 165 Rekrut, 35 Elitarny Żołnierz [straty: 165R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (200) 66 Rekrut, 90 Konny, 44 Kusznik [straty: 116R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (200) 59 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 70 Kusznik [straty: 60R, 59 Och]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (200) 112 Rekrut
2 fala (200) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Kusznik [straty: 196R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 52 Kusznik [straty: 247R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (200) 124 Rekrut, 76 Konny [straty: 184R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 428R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 53 Kusznik [straty: 256R]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 35 Rekrut, 165 Konny [straty: 235R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Kusznik [straty: 278R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 239R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 65 Rekrut
2 fala (200) 78 Rekrut, 80 Konny, 42 Kusznik [straty: 143R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (200) 78 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 21 Kusznik [straty: 78 Och]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (200) 65 Rekrut
2 fala (200) 47 Ochotnik, 100 Konny, 53 Kusznik [straty: 65R, 47 Och]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 239R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 53 Rekrut, 100 Konny, 47 Kusznik [straty: 253R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 262R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (200) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 63R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (200) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Kusznik [straty: 45R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 428R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 239R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 65 Rekrut, 80 Konny, 55 Kusznik [straty: 65R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 95 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 295R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.