Ładowanie…

Wiktor Podstępny – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.554 Rekrut [-1.554]
 • 128 Ochotnik [-128]
 • 192 Konny [-120]
 • 135 Żołnierz [-135]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
 • 1.003 Rekrut [-1.003]
 • 20 Ochotnik [-20]
 • 235 Konny [-120]
 • 262 Żołnierz [-135]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 90 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 90R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny, 20 Puszkarz [straty 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 89 Rekrut, 161 Puszkarz [straty 88R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala 92 Rekrut, 158 Puszkarz [straty 91R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty 122R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala 98 Rekrut, 60 Konny, 92 Puszkarz [straty 98R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 108 Rekrut, 142 Puszkarz [straty 107R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala 60 Rekrut
2 fala 85 Rekrut, 100 Konny, 65 Puszkarz [straty 145R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala 6 Rekrut, 100 Puszkarz [straty 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala 54 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 65 Puszkarz [straty 54 Och]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala 20 Ochotnik, 80 Żołnierz, 150 Puszkarz [straty 20 Och, 80Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 100 Rekrut, 150 Puszkarz [straty 100R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala 54 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 65 Puszkarz [straty 54 Och]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz [straty 119R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty 110R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 52 Puszkarz [straty 67R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny
2 fala (250) 55 Żołnierz, 60 Konny, 135 Puszkarz [straty 130R, 120K, 55Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty 122R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty 122R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala 60 Rekrut) oraz
z W (2 fala 85 Rekrut, 100 Konny, 65 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (20 Ochotnik, 80 Żołnierz, 150 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 55 Żołnierz, 60 Konny, 135 Puszkarz) wysyłamy Weteranów na obóz 17.