Wiktor Podstępny – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 2x
 • 1.554 Rekrut [-1.554]
 • 128 Ochotnik [-128]
 • 192 Konny [-120]
 • 135 Żołnierz [-135]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 1.003 Rekrut [-1.003]
 • 20 Ochotnik [-20]
 • 247 Konny [-120]
 • 262 Żołnierz [-135]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 170 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 90 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 90R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (250) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny, 20 Puszkarz [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 89 Rekrut, 161 Puszkarz [straty: 88R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (250) 92 Rekrut, 158 Puszkarz [straty: 91R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (250) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 122R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (250) 98 Rekrut, 60 Konny, 92 Puszkarz [straty: 98R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 108 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 107R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 85 Rekrut, 100 Konny, 65 Puszkarz [straty: 145R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (250) 6 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 54 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 65 Puszkarz [straty: 54 Och]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (250) 20 Ochotnik, 80 Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 20 Och, 80Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 100R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 54 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 65 Puszkarz [straty: 54 Och]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (250) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz [straty: 119R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (250) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty: 110R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (250) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 52 Puszkarz [straty: 67R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny
2 fala (250) 55 Żołnierz, 60 Konny, 135 Puszkarz [straty: 130R, 120K, 55Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (250) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 122R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (250) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 122R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 60 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 85 Rekrut, 100 Konny, 65 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 20 Ochotnik, 80 Żołnierz, 150 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 55 Żołnierz, 60 Konny, 135 Puszkarz) wysyłamy Weteranów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.