Łupieżcy Grobowców – 270 + BRS (Daszimasz)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 360 Rekrut [-360]
  • 125 Elitarny Żołnierz
  • 60 Konny
  • 200 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS 270
Uderzenie Gromu 1/1
Powiększony Garnizon 2/2
Przygotowanie 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Najazd 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Przygotowanie 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 90 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 90R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (BRS) 65 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 65R]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 40 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 50 Kusznik [straty: 40R]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi,
2 Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (BRS) 140 Rekrut
2 fala (270) 25 Rekrut, 200 Kusznik, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 165R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.