Łupieżcy Grobowców – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV – WERSJA I GRACZ I, II, III i IV – WERSJA II
 • 3x
 • 520 Rekrut [-520]
 • 180 Konny
 • 120 Łucznik [-120]
 • 220 Kusznik
 • 165 Puszkarz
 • 495 Rekrut [-495]
 • 180 Konny
 • 120 Łucznik [-120]
 • 245 Kusznik
 • 165 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (270) 105 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 105R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (270) 115 Rekrut, 20 Łucznik, 135 Kusznik [straty: 115R, 20Ł]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (270) 180 Konny, 90 Kusznik [straty: 100Ł]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut
3 fala (270) 50 Rekrut, 220 Kusznik [straty: 300R] lub
1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 25 Rekrut, 245 Kusznik [straty: 275R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.