Łupieżcy Grobowców – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I, II, III i IV – WERSJA I GRACZ I, II, III i IV – WERSJA II
  • 2x
  • 522 Rekrut [-522]
  • 110 Łucznik [-110]
  • 135 Kusznik
  • 122 Puszkarz
  • 2x
  • 410 Rekrut [-410]
  • 110 Łucznik [-110]
  • 195 Kusznik
  • 122 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 122 Puszkarz [straty: 98R]
G1 2 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 69 Rekrut, 20 Łucznik, 131 Kusznik [straty: 20Ł, 69R]
G1 3 50 Kultysta, 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 20 Rekrut, 90 Łucznik 110 Kusznik [straty: 20R, 90Ł]
G1 4 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 48 Siewca Pożogi, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut
3 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Kusznik [straty: 335R] lub
1 fala (MSW) 198 Rekrut
2 fala (MSW) 25 Rekrut, 195 Kusznik [straty: 223R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.