Wir – ZAK + MGG (Pukerr)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

GRACZ I GRACZ II GRACZ III GRACZ IV
 • 2x
 • 740 Rekrut [-705]
 • 205 Konny
 • 120 Puszkarz
 • 2x
 • 490 Rekrut [-466]
 • 205 Konny
 • 120 Puszkarz
 • 2x
 • 640 Rekrut [-605]
 • 205 Konny
 • 120 Puszkarz
 • 2x
 • 325 Rekrut [-306]
 • 205 Konny
 • 120 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ZAK MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 1/1
Link do gameplay’a na YOUTUBE
Szybki wir z Zakapturzonymi Generałami i Młodszymi Generałami Gemini. Z racji tego, że „Kapturki” biegną na przygodę 5m30s (z umiejętnością Przyspieszony kurs nawigacji 3/3) można nimi zrobić pierwsze 3 obozy zanim dobiegną MGG. W zupełności wystarczy 2 Kapturków do utrzymania tempa.
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.
Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (ZAK) 20 Rekrut, 195 Konny [straty: 19R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ZAK) 75 Rekrut, 140 Konny [straty: 70R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ZAK) 95 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 90R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (ZAK) 95 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 90R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ZAK) 80 Rekrut, 135 Konny [straty: 75R]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MGG) 50 Rekrut [straty: 50R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MGG) 85 Rekrut [straty: 85R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 10 Rekrut, 205 Konny [straty: 6R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (ZAK) 130 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 110 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.