Arktyczna Kopalnia Żelaza

Pochodzenie: Bogactwa Góry (33%)
Inwazja Wikingów (4%)
Mglisty Tort (0.5%)
Event Świąteczny 2013-2023 295
Mistrz Architektury 2013 (13%)
Pudełko z Niespodziankami Pauli 2014 (21%)
Jajko Niespodzianka 2015 (7%)
Świąteczna Niespodzianka 2014 (8%)
Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka (4%)


Potrzebny patent budowlany: NIE
Możliwość ulepszenie: NIE
Pojemność: wielkość złoża rudy żelaza
Wielkość budynku: wielkość złoża rudy żelaza
Można handlować: TAK
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: NIE
Produkcja: 5
Czas Produkcji: 06:00 minut


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.