Magazyn Wyspyod poziomu 50


Pochodzenie: Budynki Elitarne


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 80
80
120
100
300
150
Czas Budowy 5 minut 2.30 minut 60.00 minut
Pojemność Magazynu 100 500 (+400) 1.500 (+1.000)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
300
500
300
50
500
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Pojemność Magazynu 3.000 (+1.500) 6.000 (+3.000) 12.000 (+6.000)
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 5.000
5.000
Czas Budowy 7 dni
Pojemność Magazynu 46.000 (+34.000)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 6 221 439 1.253 1.913 1.031 1.170

Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.