Złota Wieżaod poziomu 48

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 6.300
Czas Budowy 10 minut
Produkcja 1 = 1
Czas Produkcji 12 minut


Natychmiastowa Budowa: 10


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.