Dom z Piernikaod poziomu 1


Pochodzenie: Event Świąteczny 2016-2022 1.195
Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka (0.5%)
Paczka Piernikowa (100%)
Zamarznięta Torba (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 350
300
900
1.000
Czas Budowy 2 minuty 2.30 minut 1 godzina
Limit Populacji +40 +55 (+15) +70 (+15)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.500
900
1.500
900
600
2.000
Czas Budowy 1 dzień 7 dni 7 dni
Limit Populacji +85 (+15) +100 (+15) +115 (+15)
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 3.000
3.000
Czas Budowy 7 dni
Limit Populacji +130 (+15)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 1 653 1.935 3.759 5.738 5.202 5.400

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby 20
20
100
100
150
140
200
200
200
250
200
250
240
320
Klejnoty 1 6 12 22 50 50 62

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.